Welkom bij "Tegenwind Oude IJssel"
We zijn tegen MEGA windturbineparken in onze natuur- en woonomgeving!   We staan voor duurzaamheid en verbinding. 

Sitemap

 

Disclaimer


De op deze website verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Tegenwind Oude IJssel niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website aanvaardt Tegenwind Oude IJssel geen enkele aansprakelijkheid.
Op deze website staan links naar externe websites. Tegenwind Oude IJssel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

Op de inhoud van de webpagina’s van Tegenwind Oude IJssel en op het Tegenwind Oude IJssel-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tegenwind Oude IJssel.

Op andere websites linken naar pagina’s van de Tegenwind Oude IJssel-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Tegenwind Oude IJssel niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Tegenwind Oude IJssel toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u per abuis op deze website informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar tegenwindoudeijssel@gmail.com. Ons streven is om wekelijks de mail te beantwoorden.