Welkom bij "Tegenwind Oude IJssel"
We zijn tegen MEGA windturbineparken in onze natuur- en woonomgeving!   We staan voor duurzaamheid en verbinding. 

Publicaties 

Praat mee, doe mee!

Praat mee, doe mee! Tegenwind Oude IJssel Praat mee, doe mee! Tegenwind Oude IJssel


We organiseren regelmatig informatieavonden (nu nog digitaal i.v.m. Covid-19) waarop we informatie geven over de ontwikkelingen en de activiteiten die we ondernemen richting gemeenten, landelijke overheid, initiatiefnemers en natuurorganisaties. 

Mocht u goede ideeën hebben en ons daarover willen informeren, neem dan gerust contact met ons op! Daarnaast kunt u een poster bij ons ophalen, zodat u kenbaar kunt maken dat u onze initiatieven steunt! 


Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten tot nu toe! 
Nieuwe ontwikkelingen proberen we zo spoedig mogelijk te publiceren.

Persberichten

Overgeleverd aan de willekeur van projectontwikkelaars en gemeente  Datum 18-2-2021


Publicaties van en aan de Gemeente Doetinchem


Publicaties van en aan de Gemeente BronckhorstPublicaties van en aan de landelijke overheid en landelijke organisaties o.a. Tegenwind Oude IJssel
 

Ingebrachte stukken door Nederwind Netwerk
(65 burger organisaties)

NLVOW (Nederlandse Vereniging van Omwonenden van
Windturbines) 

Nevele-arrest van Europees Hof van Justitie 30-06-2021

Controversieel verklaren planvorming en uitrol windturbines op land 20-1-2021  

www.nlvow.nl

Eu­ro­pees recht dwingt tot mi­li­eu­be­oor­de­ling voor wind­tur­bi­nen­or­menTegenwind Oude IJssel heeft zich verenigd in het NederWind netwerk (65 burgerorganisaties in één netwerk). Nederwind is het netwerk van deze organisaties en heeft zich met een alternatief groen plan aangemeld voor de Klimaattafel Elektriciteit in 2018. 

Eigen publicaties Tegenwind Oude IJssel : 

Protestactie en petitie aanbieding 30-9-2021

Advertentie 3-2021

A4 flyer 2-2021

Poster Tegenwind 12-2020

Extra's 

Heeft u ook de voorlichtingsavond van Windpark Doetinchem (initiatiefnemers MEGA windturbinepark) gevolgd op woensdag 3 maart 2021? Dan is u vast opgevallen dat de visualisaties van deze avond niet overeenkomen met de werkelijkheid! Bekijk snel de visualisaties van Coen Heveling, die hij o.a. heeft samengesteld voor Tegenwind Oude IJssel!
Wij maken ons hard voor eerlijke & transparante communicatie! Laat u goed informeren!
De visualisaties van Coen Heveling

https://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.social.Youtube/images/thumbnail.svg