Welkom bij "Tegenwind Oude IJssel"
We zijn tegen MEGA windturbineparken in onze natuur- en woonomgeving!   We staan voor duurzaamheid en verbinding. 

Achtergrondinformatie m.b.t. windenergie op het land

Op deze pagina treft u achtergrondinformatie aan over de neveneffecten van MEGA windturbineparken. Met behulp van deze pagina proberen wij iedereen te informeren over de gevolgen van MEGA windturbineparken. Ook willen wij u wijzen op eventuele alternatieven voor duurzame energie. 

Kijk gerust rond en neem de tijd om u in te lezen! Ook op internet zijn veel recente artikelen te vinden! 

 
Windfeiten 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Windturbine 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie 

https://windenergie-nieuws.nl/03/windpark-krammer-stelt-windgegevens-beschikbaar-aan-knmi/windkaart-100mk-klimaat/ 


De Impact van geluid

De impact van geluid 

Avro Tros - Windmolens te vaak te dicht bij woonwijken blijkt uit onderzoek 

Voorkom het windturbine syndroom - Democratisch Energie Initatief 

"Wij slapen er slecht door" en "Kan Bronckhorst bewijzen dat windmolens de gezondheid geen schade kunnen berokkenen?" aldus dr. uroloog Erich Taubert van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem

Windturbines op Windpark N33 bij Meeden produceren laagfrequent geluid (en dat kan enorme impact hebben op omwonenden

De impact van slagschaduw

Slagschaduw bij windturbines

Duurzaam energie opwekken

Slagschaduw berekening tool


Windkaart van Nederland:

Feit: Oost Nederland; gebied met minste wind in Nederland.Achtergronden 

Nieuwe locaties zon- en windparken overbodig om klimaatdoel te halen

Informatie over het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën

Grondvergoedingen bij windenergieprojecten 

Stichting De groene rekenkamer  Wat levert een windmolen op?  

RIVM Geluid van windturbines nader bekeken

Windenergie Startpagina

Klimaatfeiten trefwoord wind Kennisplatform Klimaat 

Stichting De groene rekenkamer  Windenergie toelichtingen

Snel volwaardige plek voor natuur en participatie in RES 


De Impact van windturbines op uw woon- en leefomgeving

Geluidsbelasting windturbines, overlast slagschaduw, waardevermindering woning, gezondheidsklachten?

Dr. Goethals over gezondheidsrisico's van windturbines

Netwerk voor het delen van kennis en ervaring over windturbines. Bezorgde artsen informeren u via windwiki.nl

Turbineziekte door windmolens

Artsen: 'Windmolens gevaar voor gezondheid' - De Gelderlander (Achterhoek), 29-10-2020

https://www.gelderlander.nl/bronckhorst/ggd-windparken-hebben-via-hinder-en-ongerustheid-impact-op-gezondheid~a0e06ab2

Zichtbaarheidsanalyse en zichtbereik van windturbines

Windmolen in brand in Isselburg (D) nabij grens Dinxperlo

Overlast slagschaduw  

Waardedaling 2018 

Factsheet waardedaling huizen tot 2,5 km windmolens

Windturbines het nieuwe asbest

Windenergie in Nederland – de dodelijke keerzijde van windenergie

De verwachte impact van windturbines of huizenprijzen in Nederland TNO rapport 2020 - 2030


Artikelen en videofragmenten

Op 8 december is er tijdens het programma "Eén Vandaag" aandacht besteed aan het geluid dat windturbines produceren. Het fragment van Eén vandaag is hier te bekijken. Mocht u na het bekijken van dit fragment meer informatie willen over het "infrasoon geluid" dat geproduceerd wordt door windturbineparken en de gevolgen voor de gezondheid, dan is het aan te raden om de volgende documentaire te bekijken: documentaire over een windturbinepark in Duitsland.

Nederland als harde schijf | Zondag met Lubach (S12)

Daarnaast is er in een aantal landen onderzoek gedaan naar de schadelijke invloed van het geluid dat windturbines produceren. Op basis van deze onderzoeken is in Beieren (Duitsland) besloten om de norm voor de afstand van windturbines tot bewoning te verhogen naar 10x de tiphoogte van de windturbine. Deze nieuwe norm heeft ertoe geleid dat het merendeel van de nieuwbouwprojecten van windturbineparken in Beieren is stilgelegd. 

Voor duizenden windturbines in Duitsland dreigt sloop wegens niet economisch rendabel; milieuschade dreigt.

Ook in Denemarken zijn verschillende gemeenten gestopt met de bouw van windturbineparken, omdat er onzekerheid is over de effecten van de windturbines op de gezondheid van omwonenden. (Zie ook het artikel: Windmolens maken weldegelijk ziek)


Informatie over windturbines in de Achterhoek

Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A. en mogelijk wassen neus

Plan voor windmolens in groene gebied langs Oude IJssel bij Doetinchem - De Gelderlander (Achterhoek), 23-10-2020


Andere windturbine plannen in onze omgeving


Publicatie Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik : 
windturbines: te hoog, te dichtbij en ziekmakend 16-1-2021  


Alternatieven en ontwikkelingen voor duurzame energie

Lokale energiecoöperaties winnen aan belang

Energiebronnen

Waterkracht

WUR invloedrijk in onderzoek naar duurzame ontwikkelingsdoelen

Leidende rol voor elektriciteit bij het terugdringen van het gebruik van aardolie