Welkom bij "Tegenwind Oude IJssel"
We zijn tegen MEGA windturbineparken in onze natuur- en woonomgeving!   We staan voor duurzaamheid en verbinding. 

Europees recht dwingt Nederlandse politiek tot milieu beoordeling voor windturbinenormen


Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken. De uitspraak van het gevolg van het zogenoemde Nevele-arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg van juni 2020.
Het gevolg van de uitspraak is dat overheden de windturbinenormen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet mogen gebruiken voor windturbineparken totdat een milieubeoordeling is gemaakt. De regering en politiek is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken. (bron : https://www.raadvanstate.nl/@125920/milieubeoordeling-voor-windturbinenormen

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een bezwaar tegen het windpark Delfzijl. Daarbij is aangesloten op eerdere uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Door die uitspraak werd het bouwen van het windpark onmogelijk met toepassing van de normering volgens het Activiteitenbesluit. Er ontbrak een belangrijk onderdeel, namelijk een Plan-m.e.r voor de toe te passen normen voor omgevings-effecten. Deze uitspraak betekent met andere uitspraken ook dat het bevoegd gezag klip en
klaar werd verplicht tot het ongedaan maken van reeds verleende vergunningen. In deze kwestie geldt Europees recht namelijk als hoger dan Nederlands recht.

Gemeente en R.E.S. en M.E.R.
Gemeentes zullen in het komend jaar ook een besluit nemen over de RES voorstellen. De RES moet worden gezien als een plan en voor dit plan gelden m.e.r.-verplichtingen, met ten aanzien van effecten van windturbines - zoals genoemd - dezelfde m.e.r.-verplichtingen voor normeringen zoals verwoord in de RvS uitspraak. Dit heeft tot gevolg dat er voor een RES een -Plan-MER
moet worden opgesteld, en zeker ook voor een daarop gestoelde Omgevingsvisie. En daarbij kan de burger gelukkig weer volop haar of zijn mening geven. Tevens bij de keuze voor de gemeenteraad verkiezingen. 

Gemeenteraad verkiezingen 2022
Op maandag 14 maart tot en met woensdag 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Wij wensen u als volksvertegenwoorder veel succes bij uw voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
We vertrouwen erop dat u de  juiste keuzes gaat maken voor uw inwoners en haar gezondheidsbelangen.


Voor ons, als tegenwind Oude IJssel en als inwoners, staat het belang van onze gezondheidsaspecten bovenaan.
We horen, lezen en ervaren daarover van burgers steeds vaker verontrustende verhalen. Dit speelt waarschijnlijk ook in uw gemeente een rol, tenzij er in uw gemeente geen windturbines staan of komen te staan. Voor de toekomst zeggen we: houd dat zo s.v.p!
Neem voorlopig geen nieuwe besluiten over windturbines. Er zijn nog zoveel onzekerheden en weerstanden over  windturbines op land. Het plaatsen van windturbines in de RES besluitvorming kan een tijdje in de ijskast. En bij alle eventueel toch te nemen besluiten dient de gezondheid van uw inwoners het belangrijkste criterium te zijn. Houd het voorzorgbeginsel hierbij als leidend.

Hoe denkt de politiek over afstandsnormen ....

RTL Nieuws 05-02-2022