Welkom bij "Tegenwind Oude IJssel"
We zijn tegen MEGA windturbineparken in onze natuur- en woonomgeving!   We staan voor duurzaamheid en verbinding. 

Welkom op de website van "Tegenwind Oude IJssel".

Van en voor inwoners met informatie over het MEGA windturbinepark dat gebouwd gaat worden in
 onze mooie natuur- en woonomgeving aan de Oude IJssel. 


Sinds kort worden we geconfronteerd met de plannen van gemeente Doetinchem en Landgoed Keppel om een MEGA windturbinepark tussen de Oude IJssel en 
de Barlhammerweg te bouwen. Op deze wijze wil gemeente Doetinchem haar Regionale Energie Strategie, die zij zichzelf nodeloos heeft opgelegd, koste wat kost behalen. Een strategie/doelstelling die gebaseerd is op achterhaalde uitgangspunten en die op geen enkele wijze rekening houdt met de laatste kennis over de invloed van windturbines op de gezondheid. Daarnaast wil Landgoed Keppel het MEGA windturbinepark bewerkstelligen, zodat zij hun landgoed kunnen onderhouden. Een misplaatste opvatting om eigen doeleinden te realiseren. 

We zijn een grote groep, ongeruste bewoners en natuurliefhebbers die in korte termijn de actiegroep "Tegenwind Oude IJssel" hebben opgericht. We vinden het belangrijk dat we tijdig, open en transparant worden geïnformeerd over dit MEGA windturbinepark met windturbines van 230 m. tiphoogte aan de Barlhammerweg. Dit hoort in onze beleving niet in ons prachtige, natuurlijke landschap "de Oude IJssel".  


Kortom: "We maken ons ernstig zorgen over onze gezondheid en de
 aantasting van het mooie natuur- en woongebied aan de Oude IJssel." 

Teken zelf onze petitie en vraag iedereen die u kent om dit ook te doen! 


Alleen op deze manier kunt u ons gedachtegoed tegen MEGA windturbineparken plaatsingen aan de Oude IJssel ondersteunen. Dank hiervoor! 
Informatie over het zoekgebied windturbinepark Oude IJssel - de Huet (Barlhammerweg): 
  • Kaart zoekgebied windturbine park de Huet 5 windturbines van elk 230 mt hoog
  • schaal-afm-windturbine-230mtr
  • Beoogde locaties windturbines


Heeft u ook de voorlichtingsavond van Windpark Doetinchem (initiatiefnemers MEGA windturbinepark) gevolgd op woensdag 3 maart 2021? Dan is u vast opgevallen dat de visualisaties van deze avond niet overeenkomen met de werkelijkheid! Bekijk snel de visualisaties van Coen Heveling, die hij o.a. heeft samengesteld voor Tegenwind Oude IJssel! 

Wij maken ons hard voor eerlijke & transparante communicatie! Laat u goed informeren! 

De visualisaties van Coen Heveling
De visualisaties van Coen Heveling_herzien.pdf (2.74MB)
De visualisaties van Coen Heveling
De visualisaties van Coen Heveling_herzien.pdf (2.74MB)


Wij willen u middels deze website informeren over de plannen van Landgoed Keppel en gemeente Doetinchem m.b.t. het MEGA windturbinepark aan de Oude IJssel. 

Bent u ook tegen het MEGA windturbinepark aan de Oude IJssel, dan is het raadzaam om deze website wekelijks te bekijken


Kunt u zich in onze doelstelling vinden? Onderteken dan snel onze petitie! 
Klik hier om de petitie te ondertekenen!

Goed om te weten: wij zijn vóór duurzame energie, bijv. waterkracht, maar zijn tégen MEGA windturbineparken in onze natuur- en woonomgeving!

Wilt u meer mensen informeren over de plannen van het MEGA windturbinepark aan de Oude IJssel? U kunt op aanvraag een poster bij ons ophalen!


Wist u dat "Tegenwind Oude IJssel" zich heeft verenigd in het "NederWind netwerk"?

"Nederwind" is het netwerk van 65 burgerorganisaties en heeft zich met een alternatief groen plan aangemeld 
voor de Klimaattafel Elektriciteit in 2018.

Samen staan we sterk!